Musik

Musiken har spelat en central roll både som nöje och födkrok. Under de olika årtalen nedan redovisas uppgifter om musikantlivet. Vissa luckor finns men i stora drag är historien nedtecknad.

Medmusikanter, platser samt gäster i Mälaröjazz/Radio Viking presenteras under egen rubrik.

Innehållet i fyra CD-inspelningar presenteras under rubrikerna CD och Memories

Storbandet Sunsiders historia tecknas i tre tidsdokument

Folder från 45-års jubileet av New York-kryssning under rubrikerna Kungsholm 45 1-5

Sedan 1997 programvärd i Radio Viking-Mälaröjazz

Bengt Sahlberg orchestra på Kungsholmskryssning till New York 1965

med återförening på Kungsholmen 2015

1938-1955

1956-1960

1961-1968

1969-2000

2001-2010 +

CD

Kungsholm 45 del 1

Kungsholm 45 del 2

Kungsholm 45 del 3

Kungsholm 45 del 4

Kungsholm 45 del 5

Memories

Musiker-platser-gäster

Sunsiders 1

Sunsiders 2

Sunsiders 3

18 oktober 2011 levererades dokumentation kring Sunsiders, Kungsholm mm till Statens Musikverk/Visarkivet/Jazzavdelningen. Kompletterades hösten 2014 med tidningar, tidskrifter, konsertprogram, notblad, diabilder, CD samt boken “En krönika – Från Fryxell till Nobel”.(Bengt Sahlbergs samling)