International Space University

Idén kring ett internationellt rymduniversitet i Kiruna väcktes 1983. Originalmaterial om arbetet med att förverkliga idén finns tillgängligt hos Landsarkivet i Östersund under diarienummer SE/ÖLA/12025.