Rapporter

 

 

Nedan redovisas några av de rapporter som togs fram för att förverkliga idén om ett rymduniversitet i Kiruna samt en avhandling om utvecklingen av rymdstaden Kiruna.

ISU-rapporter