Rymduniversitetet

Idén till ett rymduniversitet kläcktes 1983. Insatserna för ett förverkligande skedde parallellt med anställningen på Nordiska institutet för samhällsplanering. Se listan till vänster. Samlad dokumentation finns vid Landsarkivet i Östersund, arkiv SE/ÖLA/12025.

International Space University 1

 

Klicka på pdf-fil nedan. Se också International Space University. Dokumentation finns i arkivet SE/ÖLA/12025 vid Landsarkivet i Östersund.

DN 1984