Arkiv

Nedanstående har levererats till olika offentliga arkiv.

Arkivförteckning

Släkthistoria Bengt Sahlberg (f. Ohlsson) Innehållsförteckning (Stockholms Stadsarkiv)

Släkthistoria Elisabeth Sahlberg (f. Abrahamsson) Innehållsförteckning (Västernorrlands Länsmuseum)

Tomteklubbens arkiv:  Lars-Johan Norrby, Claes Rignell, Bengt Sahlberg (Stockholms Stadsarkiv)

Material rörande Tomteklubbens hederstomte Astrid Lindgren överlämnades till Kungliga Biblioteket våren 2008. Sökning på KB – http://www.ediffah.org/L 230:21 Dossiéer