Animal Club

Jag har lagt ner bloggen Animal Club som handlar om metaforer, symboler och liknelser med djurtema.

Här finns en sparad pdf med inlägg Animal Club (pdf)