Övrigt/Post work

 

Mitt svarsbrev på artikel i SvD den 11 maj 2005 är ett exempel. Avvaktar fortfarande svar på detta brev.

Svarsbrev på SvD-artikel