Transpool

Forskningen kring samåkning vid Nordiska institutet för samhällsplanering omvandlades till praktisk verksamhet i ett fullskaligt projekt vid Craelius AB.

Transpool