Trilogi – tre böcker av Bengt Sahlberg

Under anställningen vid Etour har jag som forskningsledare skrivit tre böcker; en trilogi över turismen som fenomen. Syftet med böckerna har varit att skapa intresse för forskning och utbildning inom det akademiska ämnet turismvetenskap, att utveckla ett vetenskapligt modelltänkande kring turismen inkluderande metodik och statistik, att i populärvetenskaplig form presentera turismen som kunskapsområde (högskolans tredje uppgift) samt att diskutera idéer för utvecklingen av svensk turism.

Omslagen på böckerna, se Bokomslag nedan

Bengts Sahlberg - Kungar Katastrofer & Kryddor Bengt Sahlberg - Möten Människor & Marknader Bengt Sahlberg - Rötter Riter & Roller

Fler böcker av Bengt Sahlberg