Nordiska institutet för samhällsplanering

Perioden 1974-1986 anställning som forskningsledare vid Nordplan. Parallellt drivs företaget Reab.

Nordplan Introduktion

Forskningsrapporter-artiklar

För mer information googla på Bengt Sahlberg