Braintrain

Mitthögskolan grundades för att skapa Sveriges första nätverksuniversitet. Om nätverk skall fungera krävs goda kommunikationer mellan noderna i nätverket. Tanken med Braintrain var att genom en kombination av ny IT-teknik och etablerad järnvägsteknik erbjuda studenter, forskare och lärare en effektiv länk mellan i nätverket ingående högskolecampus. En järnvägsvagn utrustades med senaste IT-hjälpmedel och sattes in i befintligt tågsett på Mittlinjen mellan Östersund och Sundsvall. Det blev ett forsknings- och demonstrationsprojekt i full skala.

 

Artiklar

Broschyr

Design World

Off 1 OP 24 april 1996

Origo