Sociozoologi

Vi använder djuren och deras egenskaper för att kommunicera med och beskriva vår omgivning och våra medmänniskor, inte bara genom tal- och skriftspråket utan också i bild- och formspråket. Djuren som metaforiska och symboliska markörer förmedlar kollektiva och individuella värderingar och normer. Genom att behärska det metaforiska symbolspråket i en kultur nås en djupare förståelse för kulturens historiska rötter. Ämnesområdet har fått namnet sociozoologi.

Muntergök Mallgroda Morsgris

Bengt Sahlberg  Infobooks 2012

Boken Muntergök Mallgroda Morsgris gavs ut 2012. Slut på förlaget.