World Tourism University

Tanken kring ett internationellt universitet inom turismforskningen med placering i Östersund växte fram i mitten av 1990-talet. Betydande arbete las ner på opinionsbildning och utredningsverksamhet för att förverkliga idéerna. Resultatet blev ett europeiskt forskningsinstitut European Tourism Research Institute, ETOUR.

Här redovisas material som togs fram i arbetet med att skapa ett internationellt universitet inom turismforskningen.

Brev Billow

Folder

Projekt

Utredning

Vision

 

För mer information googla på Bengt Sahlberg