Teletrans

Stommen i Teletrans-projektet utgörs av tre fullskaleförsök med arbetsplatsbaserad samåkning. Planeringen av fältproven inleds hösten 1978. Fältförsöken startar hösten 1979 och avslutas hösten 1981. Försöken genomförs vid Vattenfall i Stockholm, Volvo i Göteborg och Luftfartsverket i Norrköping.

Teletrans broschyr.jpg

Teletrans publikation