CV

Bengt Sahlberg

Född i Engelbrekts församling i Stockholm den 21 november 1938. Döpt till Bengt William. Efternamn Ohlsson (pappas namn) som 1954 byttes till Sahlberg (mammas flicknamn).

CV kortversion

Bengt Sahlberg, född i Stockholm 1938, disputerade vid Lunds universitet 1970 i ämnet kulturgeografi, antogs som oavlönad docent i kulturgeografi med ekonomisk geografi 1973 och kompetensförklarades för professur i ekonomisk geografi med samhällsplanering 1976. Tjänstgjorde åren 1974 till 1986 som forskningsledare vid Nordiska institutet för samhällsplanering i Stockholm.

Uppehöll under perioden 1986-1992 tjänst som forskningschef och vVD vid Sveriges Turistråd.

Utnämndes 1990 till adjungerad professor i ämnet kulturgeografi med inriktning på turismplanering vid Umeå universitet med placering vid Högskolan i Östersund.

Tjänstgjorde som prefekt, prorektor, dekanus (UFnämndsordförande) och forskningsledare vid Högskolan och Mitthögskolan i Östersund under perioden 1992-1996.

Från 1997 till 2004 forskningsledare vid European Tourism Research Institute (ETOUR) i Östersund.

Tjänstgjorde under år 2002 som gästprofessor vid Södertörns högskola.

Perioden 1969-1986 VD för konsultföretaget , REAB, Regionutredningar AB.

Skrivit ett antal böcker. ”Kungar, Katastrofer & Kryddor” (ETOUR 1998), Möten, Människor & Marknader (LIBER FÖRLAG 2001) samt ”Rötter, Riter & Roller” (SNS FÖRLAG 2004). 2012 utkom boken ”Muntergök Mallgroda Morsgris – en sociozoologisk safari i en annorlunda värld”  (INFOBOOKS) och 2018  ”Vad gör en Gud?” (Appell Förlag).

Länk till Wikipedia om Bengt Sahlberg

Foto – Photo Bengt Sahlberg