Media/Post Work

Under Artiklar andra redovisas en lista med exempel på artiklar som skrivits av journalister. Under Artiklar egna listas egna artiklar i media. Under rubriken Radio-TV finns uppgifter om medverkan i radio och TV-program.

Övriga filer innehåller hela artiklar.

 

Artiklar andra

Artiklar egna

Radio-TV

Tvärsnitt 2005 nr 2

Norrländsk tidskrift 2005

Uttryck 2006 nr 3

Turism & Resor 2006 nr 4

Turism & Resor 2006 nr 5

Turism & Resor 2006 nr 6

Turism & Resor 2007 nr 5

Dagens Industri 2007 maj 9

Release bok