Regionutredningar AB

1969 bildades REAB, Regionutredningar AB, ett konsultföretag med inriktning på att överföra nya forskningsresultat till praktisk användning.

Reab

För mer information googla på Bengt Sahlberg