Forskningskommunikation

1983 fick jag idén till ett nytt akademiskt ämne, som jag kallade Science Diction. Behovet av kommunikation mellan forskarsamhället och samhället i övrigt upplevdes som stort. Jag tog initiativ till inrättande av en professur med inriktning på forskningskommunikation, alltså det som i dagligt tal kallats universitetens tredje uppgift. I filen nedan presenteras några dokument som illustrerar processen från idé till verklighet.

Forskningskommunikation