Södertörns högskola

År 2002 gästprofessor vid Södertörns högskola på deltid.

Södertörns högskola

 

För mer information googla på Bengt Sahlberg