Böcker av Bengt Sahlberg

Bengt Sahlberg - Vad gör en Gud

Vad gör en Gud?

2018

Flygande stoftmoln i rymden omformas under några miljarder år till människor som åker på charterresor, sitter på krogen, startar krig, ber till Gud – och dör. Men vad är meningen med allt? Finns det någon avsikt och i så fall, vems? ”Vad gör en Gud?” är en tankeväckande satir, författad med skärpa och humor, som för tankarna till Jonathan Swifts ”Gullivers resor”.

Boken, ljudboken och e-boken finns på Adlibris, Bokus m fl. Vill du provlyssna på ljudboken, Googla på Vad gör en Gud storytel.

Bengt Sahlberg intervjuas om boken i Sveriges Radio.
Ljudklipp från Godmorgon Världen Sveriges Radio 6 maj 2018

Recension (pdf)

 

Bengt Sahlberg - Nobel Center in Stockholm

Nobel Center – Mental Dynamite

2017

2011 tar Nobelstiftelsen och Stockholms stad beslut om att uppföra ett Nobel Prize Center (byter senare namn till Nobel Center) på Blasieholmen i Stockholm.

För att inte glömma historien och för att inför kommande projekt och generationer dra lärdom av den process som inleddes 1983 har Bengt Sahlberg skrivit ner den del av historien bakom Nobel Center som han själv känner till och aktivt arbetat för.

 

Till boken

 

 

Bengt Sahlberg - Muntergör, mallgroda, morsgris

Muntergök Mallgroda Morsgris : en sociozoologisk safari i en annorlunda värld

2012

Det här är en överraskande bok som riktar strålkastarna mot vår djuriska kommunikation. Den handlar om hur vi med hjälp av metaforer, symboler och liknelser använder djuren och deras beteenden i vårt språk och i vår kommunikation inom en rad områden som t.ex. marknadsföring, ekonomi, politik och media.

Slut på förlaget

 

Rötter Riter & Roller : turism och resande i upplevelsesamhället

Bengt Sahlberg - Rötter, riter och roller

2004

Säg mig hur du reser och jag ska säga vem du är! Turism och resande har blivit en immateriell statussymbol.

Vad är det egentligen som styr vårt resande? Vad är kollektivt och vad är individuellt? Utgör våra gemensamma rötter och riter ramar för resandet ur ett kollektivt perspektiv? Blir resandet därför förhållandevis likartat? Skapar våra roller betydande individuella skillnader i resandets struktur över tiden men också mellan individer inom samma samhällssystem?

Köp boken på Adlibris

Köp boken på Bokus

 

 

 

Möten Människor & Marknader - bok av Bengt Sahlberg

Möten Människor & Marknader

2001

Boken som ger nya perspektiv över svensk turism!
Resande och turism är en del av samhällsutvecklingen och en snabbt växande del. Vissa platser och regioner blir framtidens vinnare, andra förlorare.

 

Slut på förlaget

 

 

 

Bengt Sahlberg - Kungar, katastrofer och kryddorKungar katastrofer & kryddor

1998

En bok som vänder sig dels till rese- och turistindustrin, dels till studerande inom skola och högskola och dels till en bredare läsekrets med intresse för turismen som fenomen.

Boken innehåller en populärvetenskaplig beskrivning av resandet med tyngdpunkt på destinationers (resmåls) utveckling i tid och rum. Bokens fokus är inställt på att – utifrån ett helikopterperspektiv – försöka få grepp om de styrande processerna bakom destinationers utveckling och också att – utifrån ett grodperspektiv – kunna identifiera vad som påverkar enskilda resmål här och nu,

Boken är framtagen vid European Tourism Research Institute, ETOUR, som bildades vid Mitthögskolan 1997.