EBS Invent AB/HB

Efter turistrådstiden bildades företaget EBS Invent för att organisera utredningsverksamhet inom främst det turistiska området.

Utredningsuppdrag

EBS Invent AB utför utredningsuppdrag inom turism, besöksnäring och upplevelseindustrin. Uppdragen genereras genom en nära koppling till forskningen inom nämnda områden. Målet är att forskningsresultat så snabbt som möjligt skall komma näringslivet och samhället till del. Från och med år 2006 ändras bolagsformen från aktiebolag till handelsbolag (EBS Invent HB).

Utredningar

För mer information googla på Bengt Sahlberg