Lunds universitet

Doktorandstudier för doktorsexamen/docentkompetens under perioden 1967-1973 vid Lunds universitet kombineras med tjänst som forskningsassistent. Arbetet utförs som distansarbete från Stockholm. 1969 bildas företaget Regionutredningar AB för tillämpning av nya forskningsresultat i olika utvecklingsprojekt.

Lunds universitet

Publikationer, artiklar

För mer information googla på  Bengt W Sahlberg