ETOUR – European Tourism Research Institute

Arbetet vid Högskolan/Mitthögskolan i Östersund resulterar i etablering av forskningsinstitutet ETOUR 1997. Anställning som forskningsledare/programledare uppehålls via resor och distansarbete fram till pensioneringen 2004.

Om du vill ha dagsaktuell information om Etour är webbadressen www.etour.se

Bengt Sahlberg – ETOUR 25 år

Historik i sammandrag

Historik i korthet (pdf)

Utvardering (pdf)

 

För mer information googla på Bengt Sahlberg