ETOUR – European Tourism Research Institute

Arbetet vid Högskolan/Mitthögskolan i Östersund resulterar i etablering av forskningsinstitutet ETOUR 1997. Anställning som forskningsledare/programledare uppehålls via resor och distansarbete fram till pensioneringen 2004.

Om du vill ha dagsaktuell information om Etour är webbadressen www.etour.se

Historik i sammandrag

Historik i korthet

Utvardering

 

För mer information googla på Bengt Sahlberg