Konferenser

En viktig del i uppbyggnaden av Mitthögskolan och Östersund som ett internationellt center för turismforskning var arrangerandet av internationella konferenser. Talk at the Top blev varumärket för dessa. Konferenserna fick stort genomslag och attraherade såväl eliten bland världens turismforskare som beslutsfattare från turismens internationella organisationer.

En annan väsentlig uppgift i opinionsbildningen var att aktivt deltaga med föredrag i konferenser arrangerade av andra. Under rubrikerna Konferensexempel och Konferensföredrag  redovisas några exempel på sådana insatser.

Brev Pizam

Konferenser

Konferensexempel

Konferensforedrag