Media

Här redovisas medverkan och informationsspridning i dagspress och fackpress, radio, TV och film.

Press

Press/tidskrifter (pdf)

Radio

Radio (pdf)

TV 

TV (pdf)

Film

Film (pdf)