Biografi – Bengt Sahlberg

Under Biografi kan du läsa skriften En krönika ( 2014 ) och  En krönika 5.0 (2018) .

Ett “systemfel” uppstod i båda krönikornas Personregister.  Ett stort antal namn, som redovisas i krönikorna, saknas i registren. De saknade namnen listas i registerfilen nedan och kompletterar således befintliga register.

Register