Post Work

Under rubriken Post Work samlas sånt som händer efter pensioneringen.

2004 sker ett livscykelskifte. Den så kallade pensionärstillvaron, eller som någon uttryckt det, passionsåldern inleds. Med utländsk nomenklatur Senior Citizen.

Introduktion

 

För mer information googla på Bengt Sahlberg