Luftskepp

Energikrisen på 1970-talet ökade intresset för energisnåla transportmedel och transportlösningar. Luftskepp blev då återigen aktuella.

1977 EFA 2000 small

1980 Airships TFD small

1981 DN löpet Luftskepp

1981 DN debatt

1985 LTA STU small

Design World

STU information