Digitala memoarer

Den som skrivit dagbok kan konstatera att det händer mycket under ett liv. Och utan dagboken hade stora delar av händelseförloppet varit glömt för alltid, inte bara för dagboksförfattaren utan även för dem som i någon form deltagit i skeendet. Skall man skriva sina digitala memoarer är dagboken oumbärlig. Men också fotografiet, bandspelaren, videokameran, uppslagsverket, biblioteket, Internet och sist men inte minst minnet.

Det sägs att släktforskning blir intressantare ju äldre man blir, inte bara för att den kan ge information om de egna genetiska rötterna utan för att den kan hjälpa oss att bättre förstå historien i sig. Sökandet efter vad tidigare generationer upplevt och tänkt blir en slags personlig mental arkeologi, inte sällan med spännande och överraskande upplevelser.

Att underlätta kommande generationers resor tillbaka i tiden är ett av syftena med de här webbsidorna. Ett annat syfte är att dokumentera skeenden som kan vara intressanta för personer med anknytning till händelserna. Förhoppningsvis finns det också delar som kan väcka mer allmänt intresse ur ett vidare perspektiv.

Eftersom historien består av förflutna framtider kan den tjänstgöra som ett av titthålen in i kommande framtider. All nutid har varit framtid som snabbt övergår i forntid. Så egentligen finns bara forntid plus det korta ögonblick som vi kallar nu.

Om du vill få en samlad överblick av materialet kan du klicka på Sitemap. En blädderbar version av boken ”En krönika – Från Fryxell till Nobel” finns under rubriken En krönika överst till vänster. Här kan du också söka på namn, ord mm.