World Tourism University 2

Tanken kring ett internationellt universitet inom turismforskningen med placering i Östersund växte fram i mitten av 1990-talet. Betydande arbete las ner på opinionsbildning och utredningsverksamhet för att förverkliga idéerna. Delar av materialet redovisas under rubriken Arkiv. Resultatet blev ett europeiskt forskningsinstitut European Tourism Research Institute, ETOUR.

Här redovisas material som togs fram i arbetet med att skapa ett internationellt universitet inom turismforskningen.

Brev Billow

Folder

Projekt

Utredning